Buypass Code

  • This Application is available in Norwegian only. It might be available in other languages in the future. Norwegian Text 2-faktor autentiseringsløsning for sikker tilgang til bedriftens interne nettverk (VPN) og nettsider. Tjenesten krever at din bedrift har etablert en avtale med Atea for bruk av Atea Buypass Code. Dersom din bedrift ønsker å ta i bruk denne tjenesten, kontakt Atea pr. e-post: sikkerhet@atea.no for mer informasjon. English Text 2-factor authentication solution for secure remote access to your company network (VPN) and secured web sites. This authentication service requires that your company has signed up an Atea Buypass Code agreement. Please contact Atea at sikkerhet@atea.no for more information if you find this solution interesting.
  • Business
  •  
  • 0
  • 1.2.0.0
  • Buypass
  • 2011-05-20 01:46
  • 2012-04-26 20:27
  • 601 KB
  • 862 KB

Screenshots

Reviews