GoldenKey

Manual medicine

  • Current version use for only Vietnamese. Tính n?ng:- Golden key là m?t c?m nang y h?c giúp cho b?n d? dàng tra c?u các thông tin v? y khoa. - Ngoài ra, ph?n m?m còn có các công c? ?? b?n d? dàng ki?m tra s?c kh?e c?a mình nh? công c? tính ch? s? BMI, công c? tính l??ng Calories hàng ngày mà c? th? c?n, công c? d? ?oán chi?u cao c?a bé Features: - Golden Key is a medical handbook helps you easily look up medical information. - In addition, the software also has tools for you to easily check their health as a BMI calculator, calculator daily calories your body needs, tools to predict the height of the baby
  • Diet & nutrition
  •  
  • 1
  • 1.0.0.0
  • truyenthongtuonglai
  • 2012-05-04 21:16
  • 2012-05-08 00:11
  • 644 KB
  • 825 KB

Screenshots

Reviews


Hay
 
2012-09-22 10:09 thaibinh2801
 
2012-08-02 15:06 promonoko
 
2012-06-15 16:38 Ali3ba
 
2012-06-02 15:33 minhduong1976
Tuyet lam! Ung *** app Viet
 
2012-05-08 15:24 Tinky slink
tốt
..........
 
2012-05-14 06:16 Player015667711
Useful app! Vote cho Metro UI
 
2012-05-15 10:19 basquang
Một ứng dụng hiếm hoi về y tế dành cho người Việt. Cảm ơn BV Thái Hòa và cty cp Công Nghệ Truyền Thông Tương Lai đã phát triển ứng dụng này.
 
2012-05-06 13:06 Sayda Kakalot
 
2012-05-07 05:42 thuanngotau
Qua hay, them phan kiem soat ngay kinh nguyet cho chi em nua la setup cho vo dung ké
 
2012-05-08 08:36 FAPhone
Ung dung huu ich cho suc khoe :)
 
2012-05-08 15:02 Thainguyen1102
Tuyet lam! Ung *** app Viet
 
2012-05-08 15:24 QuitSugar268888
lam giao dien metro ui thi tuyet voi hon
 
2012-05-08 16:04 TungEPU
very good
 
2012-05-11 10:17 Sayda Kakalot
 
2012-05-12 07:49 Lamhuy
GoldenKey - Average rating : 10 - Max : 10 - Based on 1 ratings and 1 reviews.

Statistics